Bronisława Szczepaniec

 

 

 

Bronisława Stefania Szczepaniec (ur.18 VII 1903r.- zm. 28 VIII 1996r.) - ps.,,Wrzos", harcmistrzyni, z zawodu nauczycielka, organizatorka obozów, biwaków oraz zlotów harcerskich, członkini PTTK oraz ZNP, absolwentka UJ na wydziale pedagogiki. Przez wiele lat była komendantką Hufców harcerek, autorka wierszy i piosenek harcerskich o Ziemi Sądeckiej.

Życiorys

 

 

 

Bronisława Szczepańcówna urodziła się 18 sierpnia 1903r. w Nowym Sączu, w rodzinie kolejarskiej. Ukończyła Szkołę Ludową im. Św. Elżbiety, a następnie Szkołę Wydziałową im. Hoffmanowej. W 1922r. zdała maturę w Miejskim Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, a w następnym roku ukończyła Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego. Podjęła pracę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim i Liceum Ogólnokształcącym Im. Marii Konopnickiej, następnie w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim, Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Emilii Plater, Szkole Przemysłowej Żeńskiej i Koedukacyjnej Szkole Handlowej TSH. W 1935r., chcąc studiować, zdała maturę dla eksternistów i rozpoczęła studia z pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czas studiów przerwała II wojna światowa. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Nowego Sącza przestały działać szkoły średnie, dlatego wojenną zawieruchę Szczepańcówna spędziła w Mszanie Dolnej, pracując w Żeńskiej Szkole Powszechnej. Była też łączniczką obwodu limanowskiego ZWZ-AK (pseudonim „Wrzos”).

W 1948r. hm. Bronisława Szczepańcówna została zwolniona z harcerstwa z przyczyn politycznych. Nie potrafiła zrezygnować z prawdziwych ideałów harcerskich, w które wierzyła, nie chciała udawać nawet za cenę wykluczenia z ukochanej organizacji. W latach 1949 – 56 ZHP przestało istnieć. Jego miejsce zajęła Organizacja Harcerska z nową kadrą instruktorską. W 1956r. władze oświatowe i partyjne wezwały instruktorów ZHP do podjęcia pracy harcerskiej. Bronisława Szczepańcówna powróciła do służby i w latach 1956 – 62 pełniła m.in. funkcje zastępcy komendanta hufca, kierownika referatu w komendzie hufca oraz szefa Sztabu służby Ziemi Sądeckiej. Prowadziła kursy dla drużynowych i zastępowych, lustrowała liczne obozy i brała udział w konferencjach programowych.

 

 

Harcerstwo Bronisławy

 

 

 

Niezwykle ważną częścią życia Bronisławy Szczepańcównej było harcerstwo, z którym związała się w 1919r. Gdy miała 16 lat wstąpiła do Pierwszej Żeńskiej Drużyny Skautowej im. Królowej Jadwigi. Przyboczną hufcowej Hufca Harcerek w Nowym Sączu i reprezentowała hufiec w Zarządzie Koła Przyjaciół Harcerstwa, które między innymi prowadziło prace przygotowawcze do budowy Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach. W lipcu 1925r. uzyskała stopień przodownika. Od 1926r. kierowała drużyną starszej Młodzieży Harcerskiej złożoną ze studentek i nauczycielek, która następnie przekształciła się w Zrzeszenie Starszego Harcerstwa. Jako instruktorka ZHP reprezentowała nowosądeckie harcerstwo, m.in. na zlotach we Lwowie, Spale i w Goedele.

 

 

Zainteresowania

 

 

 

 

Bronisława była też członkinią PTTK oraz ZNP. Jako humanistka - interesowała się kulturą, tradycją i folklorem. Podczas harcerskich wędrówek pisała piosenki. Szczepańcówna jest również autorką opracowań, m.in. „Almanachu regionalnej twórczości literackiej Sądecczyzny”, powieści dla młodzieży „Ozimina”, poematu „Śpiewają dunajcowe fale” i wielu innych.

 

 

Wpływ na innych

 

 

 

 

Bronisława Szczepańcówna zmarła 28 sierpnia 1996r. Została pochowana z honorami harcerskimi na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Wychowała duże grono wspaniałych instruktorów harcerstwa. Kierowana przez nią bardzo liczna organizacja harcerska miała poważny wpływ na życie Sądecczyzny. Kierując się konsekwentnie zasadami religii katolickiej oraz przyrzeczenia i prawa harcerskiego, wychowywała młodzież na rzetelnych ludzi i dobrych Polaków.

 

 

Polski ruch społeczny i wychowawczy, będący częścią ruchu skautowego. Oparty na służbie, samodoskonaleniu i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie.

 

 

Harcerstwo

 

 

 

Krzyż harcerski z wieńcem HR

 

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.